Ποιοί Είμαστε


Δεν υπάρχει "ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους" όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και οι διαμεσολαβητές στο mediate.gr το γνωρίζουμε πολύ καλά και εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε αυτό ν’ αντικατοπτρίζεται στην πρακτική μας κατά την προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Η Ομάδα


Οι Αξίες Μας


Αμεροληψία

Εμπιστευτικότητα

Ακεραιότητα

Δέσμευση

Συνεργασία


Η επιτυχής διαμεσολάβηση συνεπάγεται την αποτελεσματική συνεργασία των μερών, των δικηγόρων τους και του διαμεσολαβητή. Στη διαμεσολάβηση πρωταγωνιστής δεν είναι ο διαμεσολαβητής. Στο mediate.gr τα μέρη έχουν πρωταρχική σημασία, οι ανησυχίες και η ατζέντα τους βρίσκονται στο κέντρο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας πάντα σε συνεχή συνεργασία με τους δικηγόρους τους.

Ευελιξία


Η διαμεσολάβηση δεν είναι μια διαδικασία “ενιαίου μεγέθους για όλους”. Αν και είναι δομημένη, είναι ταυτόχρονα και μία ευέλικτη διαδικασία, ανάλογα με την φύση της διαφοράς. Στο mediate.gr συζητάμε με τους πελάτες μας σχετικά με τον τρόπο δομής της διαμεσολάβησης, ώστε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία στα δεδομένα της δικής τους περίπτωσης με γνώμονα στο τέλος της ημέρας να έχουμε μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη συμφωνία.

Συχνές Ερωτήσεις


Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών στην οποία δύο ή περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη συναντώνται με έναν ουδέτερο τρίτο διαμεσολαβητή για να συζητήσουν και να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία. Η διαδικασία είναι μεν συναινετική και άτυπη, αλλά δομημένη.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών στην οποία δύο ή περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη συναντώνται με έναν ουδέτερο τρίτο διαμεσολαβητή για να συζητήσουν και να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία. Η διαδικασία είναι μεν συναινετική και άτυπη, αλλά δομημένη.

Κάθε ιδιωτική διαφορά (εμπορική, οικογενειακή, αστική, εργατική) πριν φτάσει στα πολιτικά δικαστήρια ή ακόμα και ενώ εκκρεμεί αγωγή σε αυτά μπορεί να υπαχθεί στη διαμεσολαβητική διαδικασία.
Συνήθως, στις διαμεσολαβήσεις ασχολούμαστε με ζητήματα τραπεζικά, μισθωτικά, κτηματικά, πνευματικής ιδιοκτησίας, κατασκευαστικά, κληρονομικά, καταναλωτικά καθώς και ζητήματα που αφορούν οικογενειακές διαφορές, όπως ρύθμιση επιμέλειας, επικοινωνίας με τέκνα, διατροφής και περιουσίας.
Ωστόσο, δεν υπάγονται στη διαμεσολάβηση διαφορές αναγκαστικού δικαίου, για παράδειγμα η διαδικασία του Διαζυγίου.

Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των μερών για να τα βοηθήσει να αναπτύξουν το δικό τους σκεπτικό για τα θέματα και τις ανησυχίες τους. Οι συμφωνίες επιτυγχάνονται με αμοιβαία συναίνεση όλων των μερών. Οι διαμεσολαβητές μπορούν να προτείνουν, κατά περίπτωση, ωστόσο, δεν επιβάλλουν αποφάσεις, ούτε παρέχουν νομικές συμβουλές.

Οι υποθέσεις φθάνουν στη διαμεσολάβηση με διάφορους τρόπους. Είτε παραπέμπονται από το εμπλεκόμενο μέρος, όταν αυτός επικοινωνήσει με διαμεσολαβητή, είτε μέσω του δικηγόρου του, είτε επιβάλλεται η προσφυγή στη διαμεσολάβηση από τον ίδιο το Νόμο.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία σημαντικά μικρότερη σε κόστος σε σχέση με την δικαστική αντιδικία. Το κόστος της εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης και από το χρόνο διάρκειας της προετοιμασίας αλλά και της διαδικασίας.
Συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη και τον Διαμεσολαβητή και επιβαρύνει τα μέρη εξ ημισείας εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.
Θα μπορέσετε να λάβετε ακριβές εκτιμώμενο κόστος της διαδικασίας μόλις έχουμε στα χέρια μας στοιχεία που αφορούν τη φύση της διαφοράς.

Οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση είναι τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά. Μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο μέρη, ή μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 20 ή περισσότερων. Δεν είναι απαραίτητο να προσάγετε μάρτυρες.
Οι δικηγόροι υποχρεώνονται να παραστούν στη διαμεσολάβηση για να συμβουλεύουν τους πελάτες τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πλήρη εξουσία για να διευθετήσουν την υπόθεση στη συνεδρίαση της διαμεσολάβησης.
Το mediate.gr πρέπει να ενημερώνεται πριν από τη διαμεσολάβηση όλων των μερών που θα παραστούν.

Οι διαμεσολαβητές εργάζονται άμεσα με τα μέρη, τα οποία θα πρέπει να είναι διατεθειμένα να εξηγήσουν με δικά τους λόγια τη φύση της διαφοράς. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι παρευρίσκονται για να συμβουλεύουν τους πελάτες τους,
να διευκρινίζουν τα νομικά ζητήματα και να βοηθούν στην εκπόνηση συμφωνιών αλλά και στη συγγραφή της τελικού συμφωνητικού.

Τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλου είδους υλικό που θα ήταν χρήσιμα για την επικοινωνία των ζητημάτων και των ανησυχιών μεταξύ τους και με τον διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί επίσημη νομική διαδικασία, επομένως δεν υπάρχει λόγος να διαπιστωθούν επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για το αρχείο.

Ναί. Όλοι οι παρόντες στη διαμεσολάβηση υπογράφουν μια δήλωση εμπιστευτικότητας πριν ξεκινήσει η διαμεσολάβηση. Οι δηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικές και απαράδεκτες εναντίον ενός άλλου μέρους σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη μη έγκλειστη διαδικασία.
Επίσης, οι διαμεσολαβητές δεν μπορούν να κληθούν για να καταθέσουν ως προς το τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, σε μία αίθουσα δικαστηρίου, αν αυτό προκύψει μελλοντικά.

Όταν η διαδικασία της διαμεσολάβησης καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο διαμεσολαβητής σε συνεργασία με τους δικηγόρους, την αποτυπώνουν εγγράφως και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη, με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη το πρακτικό κατατίθεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της περιοχής όπου έγινε η διαμεσολάβηση. Η συμφωνία αυτή
παίρνει μορφή εκτελεστού τίτλου.

H διαμεσολάβηση μπορεί να προγραμματιστεί μόλις δέκα ημέρες μετά την αρχική επαφή με το mediate.gr, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μερών, των δικηγόρων τους και των διαμεσολαβητών. Μια συνάντηση διαμεσολάβησης μπορεί να διαρκέσει από δύο ώρες έως μια ολόκληρη ημέρα, ανάλογα με την περίπτωση.
Όλοι οι συμμετέχοντες παρευρίσκονται στην πλήρη συνεδρία, αν και υπάρχουν συνήθως διαλείμματα και ευκαιρίες για ιδιωτικές συναντήσεις με το διαμεσολαβητή και / ή με τους δικηγόρους τους. Οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις επιλύονται σε μία συνάντηση, αλλά οι επόμενες συνεδρίες μπορούν να προγραμματιστούν με αμοιβαία συμφωνία στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Επικοινωνήστε με το mediate.gr. Η γραμματεία μας θα σας βοηθήσει ώστε να προγραμματίσουμε το χρόνο και το χώρο της διαμεσολάβησης σας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για συμβουλές ή διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

get directions

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

send email

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 210 3616668